1. Prekei – baldui suteikiama 12 (dvylika) mėnesių garantija. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti  nuo momento, kai Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžius pareigą perduoti Prekę Pirkėjui.

2. Garantija nesuteikiama prekėms pažymetoms “Akcija” ir “IŠPARDAVIMAS”

3. Garantija taikoma Prekės kokybės trūkumams, atsiradusiems  dėl gamintojų kaltės. Garantija galioja visoms daiktų sudėtinėms dalims ir komplenktuojančioms detalėms, išskyrus korpusinių baldų apšvietimo lemputėm ir transformatoriams. Natūralaus medžio, natūralios odos, bei kitų medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumai, natūralaus medžio ar natūralios odos bei kitų paviršių pokyčiai nelaikomi Prekės-baldo kokybės trūkumu.

4. Pirkėjas  praranda teisę į garantiją. Jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų,pažeidė Prekių transportavimų, surinkimo, laikymo, naudojimo, sandėliavimo, priežiūros ir eksloatacijos taisykles ir instrukcijas,  jeigu nustatyti  Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas pardavė Prekes, veiksmų.

5. Pirkėjas kreipdamasis dėl garantinio aptarnavimo pristato Prekę į artimiausią UAB „ Inmondus“ prekybos saloną, pateikia pirkimo-pardavimo sutartį, mokėjimo kvitus. Pardavėjas užregistruoja gautą prekę. Jei bus nustatyta,kad Prekės trūkumas ( brokas) atsirado dėl gamintojo kaltės, trukūmas bus sutvarkytas gamintojo sąskaita. Prekės trūkumas atsirado dėl Pirkėjo kaltės, bus išrašyta sąskaita už atliktus Prekės trūkumo šalinimo darbus, kurią apsimoka Pirkėjas. Sutvarkytą Prekę Pirkėjas pasiima iš UAB „Inmondus“ salono į kurį buvo pristatęs.

6. Pirkėjas praranda teisę į garantinį aptarnavimą, jei nesilaikė eksploatacijos ir priežiūros taisyklių, kurios nurodytos naudojimosi ir priežiūros instrukcijoje, nepateikia reikiamų pirkimo-pardavimų dokumentų.

7. Garantinio laikotarpio metu nustatytus Prekės kokybinius trukūmus Pardavėjas taiso sąskaita per 60 darbo dienų.

Kitų šalių įsipareigojimai:

1. Pirkėjas pareiškia, jog jis yra tinkamai įgaliotas pasirašyti šia sutartį, visi tai patvirtinantys dokumentai yra galiojantys ir pateikti pardavėjui.

2. Pirkėjas patvirtina, kad šios sutartie pasirašymo metu gavo visą Pirkėjui būtiną visapusišką ir pilną informaciją apie Prekę.

3. Pirkėjas įsipareigoja naudoti Prekę pagal tiesioginę paskirtį, laikantis Prekės priežiųros ir eksploatacijos taisyklių.

4. Pirkėjas patvirtina, kad visos šios Sutarties bei jos priedų ir sudedamųjų dalių sąlygos su juo aptartos individualiai ir jam aiškios.

5. Pardavėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka standartus,techninius reikalavimus, šioje Sutartyje  aptartos sąlygos.

 

DĖMESIO!  

Nenorimų prekių grąžinimas

14 dienų atsisakyti įsigytų prekių

Nuo 2014 m. birželio 13 d. sudarytų pirkimo sutarčių atveju, Europos Sąjungoje turėsite teisę per 14 dienų atsisakyti internetu, taip pat ne parduotuvėse įsigytų prekių (pavyzdžiui, iš išnešiojamosios prekybos agento, užsakytų telefonu arba paštu).

Šis persigalvojimo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo tos dienos, kurią prekes gavote. Tačiau, jeigu jo pabaiga sutaps su nedarbo diena, jis bus pratęstas iki artimiausios darbo dienos.

Per šį laiką atsisakyti pirkinio galite dėl bet kokios priežasties - net jei tiesiog persigalvojote.

Kad pasinaudotumėte šia teise, turite aiškiai informuoti prekybininką apie savo sprendimą atsisakyti pirkinio. Tai galite padaryti, pavyzdžiui, prie paštu grąžinamų prekių pridėję rašytinį pareiškimą arba nusiuntę jį faksu ar e. paštu. Vien tik grąžinti prekes nepakanka. Prekybininkas turi pateikti jums pirkinio atsisakymo pavyzdinę formą - ją galite, bet neprivalote naudoti informuodami, kad informuotumėte prekybininką apie pirkinio atsisakymą.

Prekybininkas privalo jums grąžinti pinigus per 14 dienų nuo tada, kai gavo jūsų pareiškimą apie pirkinio atsisakymą, tačiau gali uždelsti pinigų grąžinimą, jeigu dar negavo grąžinamų prekių arba įrodymo, kad jas jam išsiuntėte. Taip pat turi būti grąžinti visi pristatymo mokesčiai, kuriuos sumokėjote, kai įsigijote pirkinį. Tačiau prekybininkas gali nuskaičiuoti iš jūsų papildomus pristatymo mokesčius, jeigu buvote konkrečiai paprašę nestandartinio (skubaus) pristatymo. Prekių grąžinimo pardavėjui išlaidas padengti turėsite jūs.

Jeigu prekės gabaritai dideli (pvz., didelių namų apyvokos daiktų atveju), prekybininkas jus turi informuoti bent apie numatomas jos grąžinimo išlaidas. Prekes turite išsiųsti atgal per 14 dienų nuo tada, kai informavote prekybininką, kad norite atsisakyti pirkinio.

Įsitikinkite, ar prekybininkas jus informavo apie tai, kad grąžinimo išlaidas turėsite padengti jūs, jei persigalvojimo laikotarpiu nuspręsite atsisakyti pirkinio. Jeigu jis to nepadarė, vadinasi šias išlaidas turės padengti jis. Tačiau didelių gabaritų prekes, įsigytas iš išnešiojamosios prekybos agento ir pristatytas jums iš karto, pasiimti atgal savo sąskaita turi pats prekybininkas.

Dėmesio!

Jei persigalvojama ir nusprendžiama atsisakyti pirkinio, tas pirkinys negali būti panaudotas. Teisė atsisakyti pirkinio suteikiama tam, kad galėtumėte jį apžiūrėti taip pat kaip tai darytumėte parduotuvėje, o ne tam, kad galėtumėte juo nemokamai naudotis 14 dienų.

Taip pat atminkite, kad skaitmeniniam turiniui (pavyzdžiui, parsisiųsdinamai arba srautiniu būdu siunčiamai muzikai ar filmams) galioja konkretesnės taisyklės.

Kai kuriems produktams šios sąlygos netaikomos

14 dienų persigalvojimo laikotarpis netaikomas, be kita ko, šioms prekėms:

  • lėktuvų ir traukinių bilietams, koncertų bilietams ir viešbučių užsakymams konkrečioms datoms;
  • maistui ir gėrimams, kurie jums pristatomi reguliariai (pvz., pienininko pristatomiems produktams);
  • pagal užsakymą pagamintoms arba aiškiai asmeninėms reikmėms pritaikytoms prekėms (pvz., asmeniškai pasiūtiems kostiumams);
  • įpakuotoms duomenų laikmenoms, pavyzdžiui, DVD diskams, kurias, gavę, atplėšėte.

Šios sąlygos taip pat negalioja privatiems sandoriams

Jei perkate prekes iš privataus asmens, o ne bendrovės, tokiam sandoriui vartotojų apsaugos teisės aktai netaikomi. Tokiu atveju neturite įstatymu jums suteikiamos teisės persigalvoti per 14 dienų nuo užsakymo.

Paslaugų pirkimo sutartys

Taip pat galite atsisakyti paslaugų pirkimo sutarties, pavyzdžiui, internetu sudarytos abonentinės telefono sutarties arba sutarties su išnešiojamosios prekybos agentu. Galite persigalvoti per 14 dienų nuo sutarties sudarymo.

Jeigu norite, kad prekybininkas pradėtų teikti paslaugą, t. y. prijungtų jums telefoną, iš karto, kad nereikėtų laukti 14 dienų, turite aiškiai pareikšti tokį savo pageidavimą. Jei vis dėlto nuspręsite atsisakyti paslaugos, kai ją jau pradėjote gauti, jums reikės sumokėti už naudojimosi ja laiką. Jeigu paslaugų sutartis, pavyzdžiui, kambario perdažymas, buvo visiškai įvykdyta prieš pasibaigiant 14 dienų laikotarpiui, persigalvoti nebegalima, nes darbas jau atliktas.

Skubiam remontui sąlygos dėl persigalvojimo netaikomos

Mažoms įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, pavyzdžiui, santechnikams, taikomos specialios taisyklės. Neturite teisės atsisakyti sutarties tais atvejais, kai užsakėte skubaus remonto ar priežiūros darbus. Pavyzdžiui, jeigu iškvietėte santechniką pataisyti prakiurusiam dušui, nebegalite atšaukti darbų, kai jau sutarėte dėl paslaugų kainos.

PARENGTA PAGAL: ES teisės aktus

Gaukite naujausius pasiūlymus

Prenumeruokite naujienlaiškį ir gaukite naujienas apie akcijas.